Cemio Switzerland AG so sídlom v Zürichu je švajčiarská investičná a marketingová spoločnosť, ktorá investuje do farmaceutického priemyslu a rôznych oblastí zdravotníctva v regióne strednej Európy.

Jedným z kľúčových strategických segmentov sú investície do lekárenstva.

V auguste 2012 vstúpila na český trh nová Divízia originálnych prípravkov Cemio, jej cieľom je prinášať originálne produkty, ktoré majú unikátne zloženie, výraznou pridanou hodnotu pre pacienta a sú vyrábané výhradne vo Švajčiarsku.

Dlhodobou víziou spoločnosti je prinášať originálne švajčiarske produkty, ktoré majú unikátne zloženie s výraznou pridanou hodnotou pre zákazníka. Vývoj receptúr je na jednej strane inšpirovaný čistou alpskou prírodou, kvalitu konečného prípravku potom garantuje spracovanie surovín špičkovými technológiami v renomovaných švajčiarskych farmaceutických továrňach a laboratóriach.