V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte poštou, e-mailem alebo telefonicky. Veľmi radi na ne odpovieme.

Cemio Switzerland s.r.o.

Pod višňovkou 1662/27
140 00, Praha 4
Česká republika

Vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128378
IČO: 27944905

Telefón: +420 234 035 130
E-mail: info@cemio.net